Strona główna » Baza wiedzy » Włókniak jajnika – przyczyny, objawy, leczenie

Włókniak jajnika – przyczyny, objawy, leczenie

Włókniak jajnika to schorzenie, które najczęściej nie zagraża zdrowiu kobiety. Czasami towarzyszą mu objawy, charakterystyczne dla zespołu Meigsa: wodobrzusze, płyn w opłucnej oraz osierdziu. Leczenie włókniaka jajnika polega na jego chirurgicznym usunięciu.

Włókniak jajnika

Spis treści:

 1. Nowotwory łagodne jajnika
 2. Włókniak jajnika – co to jest?
 3. Włókniak jajnika – przyczyny
 4. Włókniak jajnika – objawy
 5. Włókniak jajnika – diagnostyka i leczenie
 6. Źródła

Nowotwory łagodne jajnika

Guzy jajnika najczęściej wykrywane są podczas wizyty ginekologicznej, w trakcie której lekarz przeprowadza USG przezpochwowe. Większość zdiagnozowanych w ten sposób zmian ma charakter niezłośliwy, co oznacza że struktura komórek oraz tkanek nowotworu nie odbiega znacząco od prawidłowych pod względem budowy i cech wzrostu. Łagodne guzy jajnika zwykle nie zagrażają zdrowiu kobiety, ale nie wolno ich lekceważyć. Do najczęściej spotykanych należą: otoczkowiak jajnika, włókniak jajnika, guz Brennera czy potworniak dojrzały.

Włókniak jajnika – co to jest?

Włókniak jajnika to zmiana nowotworowa, zwykle o łagodnym charakterze. Ten najczęściej niezłośliwy, lity, zazwyczaj twardy, guz powstaje z komórek podścieliska, które znajdują się w jajniku – włókniak jajnika składa się z tkanki włóknistej. Jego rozmiary bywają różne: diagnozowane są niewielkie zmiany o wielkości około 1 cm jak i dość duże, mierzące nawet ponad 20 cm. Wyróżniamy:

 • Włókniaki komórkowe jajnika – gęstość komórek nowotworowych jest większa niż w przypadku często diagnozowanych włókniaków jajnika.
 • Miotycznie aktywne włókniaki komórkowe – gęstość komórek nowotworowych oraz liczba dzielących się komórek nowotworowych (figury miotyczne) jest większa niż w przypadku często diagnozowanych włókniaków jajnika. Włókniaki najczęściej zlokalizowane są na jednym jajniku, rzadko spotyka się, aby zmiany tego typu były umiejscowione na obu gruczołach.

Włókniak jajnika – przyczyny

Nie do końca poznane są przyczyny powstawania włókniaka jajnika, choć szczyt zachorowań obserwuje się u kobiet pomiędzy 20. a 40. rokiem życia oraz po menopauzie.

Włókniak jajnika – objawy

Czasami włókniak nie daje charakterystycznych objawów i jest wykrywany przypadkowo podczas badań obrazowych. Większe zmiany mogą uciskać okoliczne struktury wywołując dolegliwości bólowe. Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy zmianie towarzyszy tzw. zespół Meigsa – u kobiety diagnozuje się wówczas trzy charakterystyczne symptomy, jest to tzw. triada objawów:

 • wodobrzusze (puchlina brzuszna) – stan, kiedy w jamie brzusznej zatrzymuje się płyn,
 • płyn w osierdziu,
 • płyn w jamie płucnej.

Puchlina oraz wysięk w opłucnej najczęściej zlokalizowane są po prawej stronie. Kobieta cierpiąca na zespół Meigsa często czuje zmęczenie, duszności, męczy ją kaszel. Widoczne staje się powiększenie obwodu brzucha, może dochodzić do wzdęć i wymiotów. Nierzadko pacjentki zgłaszają problem z regularnością miesiączek.

Włókniak jajnika – diagnostyka i leczenie

Jak wspomniano wcześniej, nowotwór tego typu wykrywany jest głównie poprzez badania obrazowe. Jednak jednoznacznie charakter guza może wykazać badanie histopatologiczne zmiany, którą zwykle usuwa się wraz z częścią lub całym jajnikiem. Usunięcie nowotworu jest konieczne, zwłaszcza jeśli kobieta cierpi na zespół Meigsa – jego objawy mogą prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych.

Źródła

 1. Wasserman Jason, Włókniak jajnika, online: https://www.mypathologyreport.ca/pl/diagnosis-library/ovarian-fibroma/, dostęp: 15.07.2023.
 2. Wasserman Jason, Włókniak komórkowy jajnika, online: https://www.mypathologyreport.ca/pl/diagnosis-library/cellular-fibroma/, dostęp: 15.07.2023.
 3. 3. Wasserman Jason, Miotycznie aktywny włókniak komórkowy jajnika, online: https://www.mypathologyreport.ca/pl/diagnosis-library/mitotically-active-cellular-fibroma/, dostęp: 15.07.2023.
 4. 4. Ładno Wioletta, Guzy lite narządu rodnego u kobiet, online: https://www.udzialwbadaniu.pl/guzy, dostęp: 15.07.2023.