Strona główna » Baza wiedzy » Rak podstawnokomórkowy – co to jest?

Rak podstawnokomórkowy – co to jest?

Rak podstawnokomórkowy to zmiana nowotworowa, najczęściej zlokalizowana z obrębie skóry twarzy. Rzadko daje przerzuty, jednak stanowi poważny problem kliniczny – cechuje się miejscową złośliwością: często niszczy i nacieka okoliczne tkanki, skutkując poważnymi defektami estetycznymi i upośledzeniem jakości życia chorego.

Rak podstawnokomórkowy

Spis treści:

 1. Rak podstawnokomórkowy – co to jest?
 2. Rak podstawnokomórkowy – przyczyny
 3. Rak podstawnokomórkowy – objawy
 4. Rak podstawnokomórkowy – diagnostyka
 5. Rak podstawnokomórkowy – leczenie
 6. Rak podstawnokomórkowy – przerzuty
 7. Źródła

Rak podstawnokomórkowy – co to jest?

Rak podstawnokomórkowy (ang. basal cell carcinoma, BCC) jest najczęstszą postacią raka skóry i najczęściej występującą postacią wszystkich nowotworów. Schorzenie należy do grupy niemelanocytowych (niebarwnikowych) nowotworów skóry (ang. nonmelanoma skin cancer, NMSC). Wywodzi się z nierogowaciejących komórek warstwy podstawnej naskórka. Wyróżniamy dwie odmiany choroby:

 • rak podstawnokomórkowy rosnący wolno – nie nacieka w głąb skóry, leczenie daje dobre rezultaty;
 • rak podstawnokomórkowy rosnący szybko, agresywnie – nacieka i niszczy okoliczne tkanki (kości czaszki, chrząstki nosa, uszu). Często nawraca i jest trudny do wyleczenia.

Rak podstawnokomórkowy rozwija się głównie u dorosłych osób rasy białej.

Rak podstawnokomórkowy – przyczyny

Przyczyny powstania BCC nie są do końca poznane, stanowią wypadkową czynników środowiskowych oraz genetycznych. Wiadomo, że rak podstawnokomórkowy skóry rozwija się głównie u osób o jasnej karnacji, żyjących w rejonach wysokiego nasłonecznienia – jego rozwojowi sprzyja ekspozycja na promieniowanie słoneczne. Na pojawienie się choroby narażone są więc osoby, których praca wiąże się z długotrwałym przebywaniem na słońcu. Pojawieniu się choroby może sprzyjać narażenie organizmu na działanie np. promieniowania jonizującego czy nieorganicznych związków arsenu. Rak podstawnokomórkowy może również rozwijać się w obrębie blizn. Częściej diagnozuje się go u osób rodzinnie cierpiących np. na zaburzenia odporności, albinizm, leczonych immunosupresyjnie. Etiopatogeneza BCC może być również związana z przewlekłymi zakażeniami skóry, np. brodawczakiem ludzkim HPV.

Rak podstawnokomórkowy – objawy

Rak podstawnokomórkowy skóry rozwija się głównie na twarzy (czole, powiekach, policzkach) oraz szyi. Rzadziej pojawia się w innych częściach ciała. Najczęściej przybiera postać guzkową – wówczas na skórze widoczny jest guzek otoczony wałowatym brzegiem, mogący zawierać znaczną ilość barwnika. Do innych postaci raka podstawnokomórkowego skóry należą:

 • postać wrzodziejąca – na skórze pojawia się ranka, pokryta strupkiem, który odpada i tworzy się na nowo na owrzodzonej skórze. Zmiana często drąży głęboko, niszcząc tkanki (kości, chrząstki, mięśnie);
 • postać powierzchowna –liczne, płaskie lub płaskowyniosłe, zaczerwienione, łuszczące się zmiany;
 • postać twardzinopodobna – zmiany mają kolor żółtawo-białawy, występują pod postacią błyszczących ognisk.

Rak podstawnokomórkowy – diagnostyka

Zmiany skórne związane z rozwojem raka podstawnokomórkowego skóry są na tyle charakterystyczne, że lekarz na podstawie badania przedmiotowego (z użyciem dermatoskopu) jest w stanie postawić wstępną diagnozę. Ostateczne rozpoznanie dokonywane jest się na podstawie badania histopatologicznego fragmentu chorobowo zmienionej skóry.
W procesie diagnostycznym, u osób z zaawansowanym procesem nowotworowym z dużym prawdopodobieństwem naciekania tkanek głębokich, wykorzystywane są również badania obrazowe: tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny.

Rak podstawnokomórkowy – leczenie

Leczenie raka podstawnokomórkowego zależy między innymi od jego podtypu (określonego w trakcie badania histopatologicznego), lokalizacji i głębokości nacieku, wieku oraz stanu ogólnego chorego. U większości osób cierpiących na BCC stosuje się leczenie chirurgiczne, polegające na wycięciu zmiany z zachowaniem kilku milimetrów marginesu zdrowej tkanki. Do pozostałych metod leczenia raka podstawnokomórkowego należą między innymi:

 • radioterapia,
 • farmakoterapia miejscowa,
 • krioterapia,
 • terapia fotodynamiczna,
 • laseroterapia,
 • wyłyżeczkowanie,
 • elektrodesykacja,
 • chemioterapia,
 • terapia celowana.

Każda metod wiąże się z lub mniejszym ryzykiem nawrotu zmian nowotworowych.

Rak podstawnokomórkowy – przerzuty

Rak podstawnokomórkowy skóry niezwykle rzadko daje przerzuty. Jednak jeśli dojdzie do ich pojawienia się, to najczęściej zlokalizowane są w węzłach chłonnych, kościach, wątrobie i płucach. Choroba rzadko prowadzi do śmierci.

Źródła

 1. Daniel Luiza, Leśniewski-Kmak Krzysztof, Leczenie długotrwale rozwijającego się raka podstawnokomórkowego skóry, niszczącego połowę twarzy – opis przypadku, Współczesna Onkologia vol. 9; 10 (440–442).
 2. Owczarek Witold (i in.), Zalecenia ​dotyczące leczenia raka podstawnokomórkowego i raka kolczystokomórkowego przygotowane​ przez Sekcję Onkologiczną Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Sekcję ​Akademia Czerniaka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, dostęp: 29.06.2024.
 3. Gośliński Jarosław, Rak podstawnokomórkowy, skóry – objawy, diagnostyka, leczenie, dostęp: 29.06.2024.
 4. Wysocki Wojciech, Rak podstawnokomórkowy skóry, dostęp: 29.06.2024.
 5. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki SARCOMA, Rak podstawnokomórkowy skóry, dostęp: 29.06.2024.
 6. Ciążyńska Magdalena, Przypadek raka podstawnokomórkowego skóry – jak leczyć, gdy chirurg już nic nie może?, Forum Dermatologicum 2017, tom 3, nr 2, 58–62.