Strona główna » Programy unijne

Od 3 kwietnia 2017 roku Diagnostyka Consilio Sp. z o.o. realizuje Projekt pod nazwą:

„System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych”.

Projekt  współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej prototypu systemu automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych, służącego do wykonywania automatycznego procesu badania przesiewowego w badaniach histopatologicznych.

Projekt zakłada stworzenie unikatowego w skali światowej protokołu wspierającego proces skanowania i opisu próbek histopatologicznych przez lekarzy histopatologów, detekcję charakterystycznych zmian patologicznych w tkankach oraz rozpoznawanie rodzaju zmian patologicznych.
Efektem realizacji Projektu będzie wykonanie:

  1. Linii badawczej do skanowania wraz z oprogramowaniem do bezpiecznego przesyłania oraz przechowywania danych.
  2. Kilkudziesięciu tysięcy zanonimizowanych próbek materiału histopatologicznego (obraz, opis, etykietowanie), stanowiących jedyną na świecie tak dużą dostępną dla ośrodków badawczych i lekarzy bazę danych obrazów histopatologicznych płuc, jelita grubego i gruczołu prostaty.
  3. Badań przetwarzania niskopoziomowego, poprawy jakości sygnału oraz ekstrakcji cech rzadkich.
  4. Badań tensorowej reprezentacji danych histopatologicznych oraz klasyfikatorów bazujących na dekompozycji tensorów wzorcowych.
  5. Badań komitetów klasyfikatorów operujących na dużych zbiorach niezbalansowanych danych wieloklasowych.
  6. Badań uczenia głębokiego dużych zbiorów danych z wykorzystaniem akceleratorów kart graficznych GPU.
  7. Badań poszukiwania podobnych obrazów histopatologicznych.

Efektem końcowym Projektu będzie opracowanie prototypu systemu tj. pełnego demonstratora zintegrowanego systemu zautomatyzowanego procesu badania przesiewowego badań histopatologicznych.

Planowany termin realizacji Projektu: od 03.04.0217 do 30.10.2020 roku.

Wartość Projektu: 14 248 702,14 PLN,
w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 110 180,98 PLN.