System Zarządzania Jakością

Strona główna » System Zarządzania Jakością

Oferowane przez nas usługi z zakresu diagnostyki patomorfologicznej są zgodne z powszechnie obowiązującymi krajowymi oraz międzynarodowymi standardami jakości.

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie:

 • badania histopatologiczne,
 • badania cytologii ogólnej i biopsji aspiracyjnocienkoigłowej,
 • badania cytologii ginekologicznej,
 • badania histochemiczne,
 • badania immunohistochemiczne,
 • badania cytologiczne.

Licencja Polskiego Towarzystwa Patologów w zakresie:

 • badania histopatologiczne,
 • badania immunohistochemiczne,
 • badania cytologiczne w zakresie cytologii aspiracyjnej, cytologii złuszczeniowej z wyłączeniem cytologii szyjki macicy,
 • badania cytologiczne z szyjki macicy.
 •  
Ocena Jakości EQA Labquality
Wpis do Rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych