Rada Medyczna

Strona główna » Rada Medyczna

Z siecią laboratoriów DIAGNOSTYKA CONSILIO współpracuje Rada Medyczna, sprawująca nadzór nad stosowanymi procedurami medycznymi w zakresie:

  • Przygotowania preparatów mikroskopowych od pobrania materiału tkankowego do wytworzenia preparatu.
  • Diagnoz patomorfologicznych.
  • Konsultacji przypadków trudnych diagnostycznie.
  • Realizacji standardów wymaganych przez prawo lub inne regulacje.

Rada Medyczna, jako forum wymiany informacji medycznej i organizacyjnej, zwiększa efektywność procedur medycznych, w tym obiektywność diagnoz i ich zgodność ze standardami określanymi przez PTP (Polskie Towarzystwo Patologów) oraz WHO (World Health Organization). Dzięki temu, ryzyko błędów zostaje zminimalizowane, co ma istotny wpływ na trafność decyzji terapeutycznych podejmowanych przez lekarzy klinicystów