System informatyczny E-CONSILIO

Strona główna » System E-CONSILIO

Wszystkim Kontrahentom gwarantujemy bezpłatny dostęp do naszego autorskiego systemu informatycznego E-CONSILIO. Jest on dedykowany szpitalom, przychodniom oraz prywatnym gabinetom lekarskim, które w ramach swojej działalności pobierają materiał wymagający diagnostyki patomorfologicznej. Zadaniem systemu jest maksymalne uproszczenie współpracy z Kontrahentem oraz przyspieszenie prac związanych z badaniem próbki i wydaniem wyniku histopatologicznego.

Niezwykle przyjazdy interfejs oraz łatwa obsługa sprawiają, że wystarczy krótkie szkolenie wdrażające personel placówki do pracy z systemem. Aby korzystać z E-CONSILIO, wystarczy posiadać login i hasło – dane te są unikalne dla każdego naszego Kontrahenta.

Korzyści

Gwarantujemy

  • Bezpieczeństwo i poufność przesyłanych elektronicznie danych i wyników badań, które dostępne są wyłącznie pracownikom laboratorium DIAGNOSTYKA CONSILIO oraz osobom upoważnionym przez Kontrahenta.

  • Elastyczność – system pracuje na urządzeniach z różnymi systemami operacyjnymi: MS Windows, LINUX, MacOS.

  • Wsparcie techniczne i szkolenia.