Współpraca naukowa

Strona główna » Współpraca naukowa

Jesteśmy największą i najnowocześniejszą w Polsce niepubliczną siecią laboratoriów patomorfologicznych. To zobowiązuje nie tylko do świadczenia usług na najwyższym, światowym poziomie. Czujemy się również zobligowani do wyznaczania trendów na rynku diagnostyki patomorfologicznej, tworzenia najlepszych praktyk, transferu wiedzy oraz wspierania nauki. Dlatego chętnie angażujemy się w proces dydaktyczny studentów uczelni medycznych oraz  promujemy rozwój badań naukowych. Współpracujemy z placówkami szkolnictwa wyższego oraz zagranicznymi ośrodkami badań i rozwoju.

Społeczna Akademia Nauk

Współpraca ze Społeczną Akademią Nauk będzie koncentrować się na prowadzeniu przez sieć laboratoriów patomorfologicznych DIAGNOSTYKA CONSILIO zajęć praktycznych, w tym nauczania praktycznego oraz praktyk zawodowych dla studentów, w ramach tworzonego przez Akademię kierunku lekarskiego. Cieszymy się, że będziemy nie tylko aktywnie uczestniczyć w kształceniu przyszłych lekarzy, ale również pokażemy im, jak ważna i potrzebna jest praca patomorfologa.

DIAGNOSTYKA CONSILIO rozpoczęła współpracę z dr Jerzym Lasotą z National Center Institute Center for Cancer Research w zakresie rzadkich podtypów raka w celu identyfikacji celów terapii agnostycznych. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania przyniosą bardzo duże korzyści na polu wykrywalności nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST). Jesteśmy zaszczyceni udziałem w projekcie, który przysłuży się bardziej szczegółowemu diagnozowaniu rozpoznań histopatologicznych z tego obszaru i będzie miał realny wpływ na poprawę jakości leczenia Pacjentów.

W ramach zawartego Porozumienia z Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sieć laboratoriów patomorfologicznych DIAGNOSTYKA CONSILIO umożliwia odbywanie zajęć praktycznych studentom kierunku lekarskiego z przedmiotu patomorfologia oraz techniki histologiczne.