Strona główna » Baza wiedzy » Rak płuc a palenie papierosów

Rak płuc a palenie papierosów

Rak płuc to groźna choroba nowotworowa, którą charakteryzują złe rokowania. W zdecydowanej większości przypadków pojawienie się tego schorzenia jest związane z paleniem papierosów.

Spis treści:

 1. Co to jest rak płuc?
 2. Rak płuc – przyczyny
 3. Rak płuc a palenie papierosów
 4. Palenie papierosów a inne nowotwory
 5. Źródła

Co to jest rak płuc?

Rak płuc (ang. lung cancer) to złośliwy nowotwór wywodzący się z nabłonka dróg oddechowych i charakteryzujący się niekontrolowanym wzrostem komórek w tkankach płucnych. Stanowi aż 90% wszystkich nowotworów płuc.
Wyróżniany jest:

 • drobnokomórkowy rak płuc – rzadziej występujący,
 • niedrobnokomórkowy raka płuc (np. rak płaskonabłonkowy i niepłoskonabłonkowy, w tym: gruczołowy, wielokomórkowy i inny) – postać dominująca.

Rak płuc to jedne z najczęściej wykrywanych nowotworów złośliwych zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Każdego roku diagnozowanych jest w Polsce około 21-23 tys. nowych przypadków, większość chorych to palacze tytoniu – nawet do 90% wszystkich typów histologicznych raka płuca wiąże się z paleniem czynnym lub biernym. W Polsce, niestety, mamy do czynienia z bardzo wysoką zachorowalnością oraz śmiertelnością z powodu raka płuc. Mimo dostępności do zaawansowanej diagnostyki oraz technik leczniczych, rokowania w przypadku tego nowotworu są złe – najczęściej diagnozowany jest w zaawansowanym stadium rozwoju; przeżycie pięcioletnie w Polsce wynosi nieco powyżej 14%.

Rak płuc – przyczyny

Główną przyczyną zachorowania na rak płuc jest działanie rakotwórczych składników dymu tytoniowego. Dotyczy to zarówno osób aktywnie palących papierosy jak i biernych palaczy, czyli osób, które narażone są na wdychanie dymu. Do pozostałych czynników, sprzyjających rozwojowi raka płuc, należą:

 • fizyczne i chemiczne czynniki środowiskowe – szczególnie niebezpieczny jest kontakt z azbestem, radonem, związkami węglowodorowymi, chromem i arsenem;
 • dziedziczone zmiany genetyczne, polimorfizmy genów uczestniczących w unieczynnianiu szkodliwych elementów dymu tytoniowego – nieprawidłowe działanie genów, których zadaniem jest wykrywanie i naprawa uszkodzeń DNA.

Inaczej mówiąc, odsetek palaczy oceniany na ok. 15% jest szczególnie dziedzicznie, predysponowany do rozwoju nowotworu płuc nowotworu w przypadku narażenia na dym papierosowy.

Rak płuc a palenie papierosów

Palenie tytoniu upowszechniło się w XX wieku. Dziś na świecie nikotyny i produktów tytoniowych używa ponad miliard osób. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 składników, w tym wiele rakotwórczych – Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (ang. International Agency for Research on Cancer – IARC) zidentyfikowała w nim obecność minimum 50 substancji kancerogennych. Rak płuca rozwija się u około 10 -20% palaczy, a ryzyko zachorowania wzrasta wraz z czasem oraz liczbą wypalanych papierosów, wyrażaną niekiedy w postaci tzw. paczkolat. 1 paczkorok definiowany jest jako wypalenie 1 paczki papierosów (20 sztuk) na dobę przez 1 rok, co odpowiada ok. 7300 papierosom wypalanym w ciągu roku.

Palenie papierosów a inne nowotwory

Palenie papierosów może przyczyniać się również do powstawania innego rodzaju chorób nowotworowych (nałogowemu paleniu papierosów przypisuje się aż 30% zgonów z powodu nowotworów).
Piśmiennictwo medyczne donosi o bardzo istotnym wpływie dymu tytoniowego na zachorowanie między innymi na:

 • raka pęcherza moczowego,
 • raka krtani,
 • raka jamy ustnej (w tym raka języka, raka policzka itp.)
 • raka przełyku oraz gardła.

Palenie papierosów jest również czynnikiem dodatkowym, przyczyniającym się do zachorowania na raka nerki, żołądka, jelita grubego czy szyjki macicy.

Źródła

 1. Modlińska Anna, Kowalczyk Anna, Rak płuca – epidemiologia, obraz kliniczny oraz społeczne następstwa choroby, Psychoonkologia 2016, 20 (2), 57–65.
 2. Zespół autorski pod redakcją Macieja Krzakowskiego i Jacka Jassema, Nowotwory płuca i opłucnej oraz śródpiersia, Onkologia w Praktyce klinicznej — edukacja 2019, tom 5, nr 1, 22-24.
 3. Słomska Ewelina (i in.), Rak płuca – 2021. Leczenie farmakologiczne, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Warszawa, 06.2021.
 4. Kosacka Monika, Jankowska Renata, Epidemiologia raka płuca, Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: 76–80.
 5. Wojtasiński Zbiegniew, Badanie: predyspozycje genetyczne, a nie palenie papierosów powodem raka płuca u części pacjentów, online: https://naukawpolsce.pl/aktualnosci, dostęp: 21.09.2023.