Strona główna » Aktualności » Spotkanie warsztatowo-konferencyjne w Kielcach

Spotkanie warsztatowo-konferencyjne w Kielcach

17 marca 2023 r. w Kielcach wzięliśmy udział w spotkaniu warsztatowo – konferencyjnym  “Krajowa Sieć Onkologiczna – kompleksowe podejście do Pacjenta”. Wydarzenie miało na celu wymianę informacji i dobrych praktyk w zakresie zmiany modelu opieki onkologicznej wynikającej z Ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która czeka na podpis Prezydenta RP.

W spotkaniu, oprócz wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, udział wzięli między innymi: Pani prof. Bożena Cybulska- Stopa (Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,) Pan prof. Stanisław Góźdź (Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii), Pani Agnieszka Beniuk- Patoła (Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia). DIAGNOSTYKĘ CONSILIO reprezentował Dariusz Malczyk – Dyrektor Operacyjny ds. medycznych.

Jednym z poruszanych tematów były badania patomorfologiczne i ich ogromna rola w całym procesie diagnostyki onkologicznej. Omówiony został również temat dotyczący konieczności ścisłej współpracy patomorfologa i lekarza klinicysty oraz jakości i ważności skierowań na badania patomorfologiczne.
Wśród celów jakie stawia przed sobą Krajowa Sieć Onkologiczna wymieniono m.in. poprawę jakości badań patomorfologicznych oraz standaryzację raportów histopatologicznych, tj. opisów badania patomorfologicznego.