Strona główna » Słownik pojęć » Rozpoznanie patomorfologiczne

Czym jest rozpoznanie patomorfologiczne?

Rozpoznanie patomorfologiczne– podpisany (autoryzowany) przez jednego lub więcej lekarzy patomorfologów wynik badania patomorfologicznego, wynikający z oceny makroskopowej i mikroskopowej przy uwzględnieniu dostępnych danych klinicznych, wyników badań histochemicznych, immunohistochemicznych, molekularnych oraz w określonych przypadkach zawierający ocenę czynników predykcyjnych i prognostycznych ocenianych tymi metodami.