Strona główna » Słownik pojęć » Histopatologia

Czym jest histopatologia?

Histopatologia (histologia patologiczna) – dział patomorfologii obejmujący rozpoznawanie i badanie mikroskopowych zmian w tkankach organizmu, towarzyszących schorzeniom i stanom patologicznym. W badaniu histopatologicznym (potocznie: hist-pat.), analiza mikroskopowa przeprowadzana jest w materiale cytologicznym (komórkowym) lub histologicznym (fragmentach tkanek), pobieranym m. in. metodą cytologii złuszczeniowej, biopsji gruboigłowej, biopsji chirurgicznej (otwartej) czy w wycinkach tkanek z materiału operacyjnego; głównie utrwalanych i barwionych w pracowni histopatologii.