Strona główna » Baza wiedzy » Co to jest zakład patomorfologii?

Co to jest zakład patomorfologii?

Celem badań patomorfologicznych jest rozpoznanie, klasyfikacja oraz prognozowanie schorzeń na podstawie zmian morfologicznych w komórkach, tkankach i narządach. Przeprowadzane są one w profesjonalnych laboratoriach. Co to jest zakład patomorfologii i czym dokładnie się zajmuje?

Co to jest zakład patomorfologii

Spis treści:

 1. Patomorfologia
 2. Co to jest zakład patomorfologii?
 3. Zakład patomorfologii – specjalistyczne pomieszczenia
 4. Źródła

Patomorfologia

Patomorfologia to interdyscyplinarna dziedzina medycyny, często stanowiąca kluczowy element w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia pacjenta. To dzięki niej możliwe jest diagnozowanie chorób nowotworowych, określenie stopnia zaawansowania schorzeń onkologicznych, stanów zapalnych czy zwyrodnień w organizmie.
Szczególnie ważnymi działami patomorfologii są:

 • Histopatologia – mikroskopowe badanie tkanek pobranych od pacjenta podczas np. biopsji gruboigłowej, kolonoskopii, gastroskopii czy wyskrobin.
 • Cytologia – mikroskopowe badanie komórek, pobranych od pacjenta np. podczas biopsji cienkoigłowej lub cytologii (cytologia szyjki macicy, złuszczeniowa układu moczowego, płynów jamy ciała, układu oddechowego, płynu z torbieli itp.).

Co to jest zakład patomorfologii?

Zakład patomorfologii to laboratorium zajmujące się przeprowadzaniem badań histopatologicznych i/lub badań cytologicznych. Dodatkowo, profesjonalne zakłady patomorfologii wykonują kompleksowe usługi, do których zaliczamy między innymi:

 • Badania histochemiczne i immunohistochemiczne.
 • Badania z zakresu genetyki nowotworów (badania cytogenetyczne oraz molekularne).
 • Preparatykę usługową (przygotowanie bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych).
 • Badania śródoperacyjne (mikroskopowa analiza wycinka ze zmiany lub ocena makroskopowa materiału tkankowego pacjenta, przeprowadzana podczas zabiegu operacyjnego pacjenta).
 • Badania sekcyjne (badanie pośmiertne).
 • Konsultacje specjalistyczne.

Zakładem patomorfologii zarządza lekarz patomorfolog albo lekarz, który posiada specjalizację drugiego stopnia w dziedzinie patomorfologii.

Zakład patomorfologii – specjalistyczne pomieszczenia

Profesjonalny zakład patomorfologii posiada kilka wyspecjalizowanych pomieszczeń, które spełniają istotne funkcje w procesie badania patomorfologicznego. Są to miedzy innymi:

 • Punkt przyjęcia materiału
 • Pracownia preparatyki tkankowej – tutaj następuje pobranie materiału do badań i zamknięcie go w plastikowej kasetce. Materiał poddawany jest obróbce chemicznej w procesorze tkankowym. Następnie zatapia się go w parafinie, kroi na bardzo cienkie skrawki i lokuje na szkiełko podstawowe.
 • Pracownia barwienia – tutaj szkiełko umieszcza się w specjalistycznym urządzeniu (barwiarka), gdzie zachodzi proces barwienia.
 • Gabinet lekarza dokonującego oceny patomorfologicznej materiału.
 • Pracownia barwień immunohistochemicznych, w której (na zlecenie lekarza patomorfologa) wykonuje się dodatkowe barwienia.
 • Archiwum, gdzie przechowywane są bloczki parafinowe oraz preparaty mikroskopowe.

Zobacz, jak wyglądają pracownie Zakładu Patomorfologii DISNOSTYKA CONSILIO, zlokalizowanego w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 100- Zakład patomorfologii Warszawa>>

Źródła:

 1. Kontrola Państwowa, Diagnostyka – patomorfologiczna w systemie ochrony zdrowia : Brak lekarzy i odrębnego finansowania, DOI: 10.53122/ISSN.0452-5027/2021.1.2.
 2. Polskie Towarzystwo Patologów, Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii, Wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii, online: http://pol-pat.pl/index.php/2020/08/29/standardy-i-wytyczne-w-patomorfologii/, dostęp: 23.03.2023.