Strona główna » Baza wiedzy » Co to jest badanie śródoperacyjne?

Co to jest badanie śródoperacyjne?

Badanie histopatologiczne jest fundamentalnym elementem diagnostycznym w procesie rozpoznania chorób o podłożu nowotworowym. Przeprowadza je lekarz patomorfolog, analizując pobrany od pacjenta materiał tkankowy. Bywa, że tego rodzaju procedura jest wykonywana podczas zabiegu operacyjnego. Co to jest badanie śródoperacyjne?

Co to jest badanie śródoperacyjne

Spis treści:

 1. Badanie histopatologiczne
 2. Co to jest badanie śródoperacyjne?
 3. Badanie śródoperacyjne – etapy
 4. Źródła

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne to mikroskopowa ocena pobranego wcześniej fragmentu tkanki. Charakteryzuje się wysokim stopniem skuteczności – jeśli próbka materiału jest reprezentatywna dla zmiany, wynik potwierdza lub wyklucza schorzenie nowotworowe. Badanie pozwala również określić między innymi: postać histologiczną zmiany, narząd z którego wywodzi się nowotwór i stopień jego złośliwości. Dzięki tym informacjom lekarz jest w stanie zaplanować optymalną ścieżkę leczenia chorego. Więcej na temat tego rodzaju badania diagnostycznego można przeczytać w artykule tutaj: co to jest badanie histopatologiczne?

Co to jest badanie śródoperacyjne?

Badanie śródoperacyjne (tzw. Intra) to bardzo ważna procedura, przeprowadzana w trakcie trwającego zabiegu operacyjnego. Polega na mikroskopowej analizie wycinka ze zmiany lub ocenie makroskopowej materiału tkankowego pacjenta. Decyzję o jego wykonaniu podejmuje lekarz, który w trakcie zabiegu zauważa zmianę, wymagającą szybkiego rozpoznania. Jego wynik stanowi fundament do podjęcia kluczowych decyzji, wiążących się z dalszym przebiegiem operacji. Należy pamiętać, że badanie śródoperacyjne nie ma na celu ustalenie rodzaju zmiany, a jedynie jej charakter. Jeśli okaże się ona łagodna, pacjent z dużym prawdopodobieństwem uniknie rozległej operacji, jeśli natomiast badanie wykaże złośliwy charakter nowotworu, operacja zostaje rozszerzona (lekarz decyduje o wycięciu całej zmiany). Bywa, że badanie śródoperacyjne nie pozwala jednoznacznie określić charakteru nowotworu – wówczas niezbędne staje się przełożenie operacji na czas późniejszy.

Badanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia lekarza patomorfologa. Wiąże się nie tylko z koniecznością podejmowania szybkiej decyzji (cała procedura musi być przeprowadzona w stosunkowo krótkim czasie przy pomocy specjalistycznego sprzętu), ale również z ogromną presją odpowiedzialności.

Badanie śródoperacyjne – etapy

Badanie śródoperacyjne jest procedurą, w której niezwykle istotną rolę odgrywa czas. Kluczowa jest tutaj współpraca pomiędzy chirurgiem przeprowadzającym operację, a doświadczonym patomorfologiem.
Skoro już wiemy, co to jest badanie śródoperacyjne, warto również mieć świadomość, z jakich etapów się składa. Oto one:

 1. Pobranie reprezentatywnych wycinków ze zmiany u operowanego pacjenta.
 2. Niezwłoczne przekazanie materiału do laboratorium patomorfologicznego. Materiał nie jest umieszczany w żadnym specjalnym utrwalaczu, jak to ma miejsce w przypadku typowego badania histopatologicznego.
 3. Badanie makroskopowe i pobranie reprezentatywnego wycinka do badania mikroskopowego (lub w uzasadnionych przypadkach zakończenie badania na ocenie makroskopowej).
 4. Zamrożenie wycinka w kriostacie (temperatura mrożenia powinna być niższa niż -20 °C).
 5. Skrawanie zamrożonego materiału na bardzo cienkie skrawki i tworzenie preparatu mikroskopowego.
 6. Barwienie w przyspieszonej procedurze preparatu hematoksyliną i eozyną.
 7. Badanie histopatologiczne, przeprowadzane przez lekarza patomorfologa, którego celem jest postawienie wstępnej diagnozy patomorfologicznej (określenie charakteru zmiany: potwierdzenie lub wykluczenie złośliwości).
 8. Niezwłoczne przekazanie wyniku badania lekarzowi przeprowadzającemu operację.

Źródła:

 1. Renata Langfort, Znaczenie badania śródoperacyjnego w diagnostyce zmian w płucach i ocenie marginesu chirurgicznego oskrzela, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007; 4 (3): 267–272.
 2. Dariusz Lange, Intra, czyli badanie śródoperacyjne, online: https://dariuszlange.pl/intra-czyli-badanie-srodoperacyjne, dostęp: 26.02.2023.
 3. Prof. dr hab. med. Nasierowska-Guttmejer Anna, Badanie śródoperacyjne – korzyści i ograniczenia, online: https://podyplomie.pl/onkologia/22184,badanie-srodoperacyjne-korzysci-i-ograniczenia, dostęp: 26.02.2023.