Strona główna » Aktualności » Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów w naszym laboratorium

W dniach od 3 do 27 stycznia, w naszym zakładzie patomorfologii odbyły się zajęcia dla studentów II roku Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W ramach ćwiczeń, około 130 przyszłych lekarzy mogło zobaczyć jak powstaje preparat tkankowy, który w dalszej kolejności jest oceniany przez lekarza patomorfologa To, z czym dotychczas spotykali się podczas teoretycznych zajęć z zakresu histologii z embriologią, teraz mogli poznać od strony praktycznej. Obserwując poszczególne etapy procesu powstania preparatu, studenci mieli szansę zaznajomić się z czynnościami, które na co dzień wykonywane są w naszych pracowniach.

Prezes sieci laboratoriów patomorfologicznych DIAGNOSTYKA CONSILIO, Pani Hanna Makowska, podsumowała spotkanie ze studentami słowami: „Cieszymy się ze współpracy z UKSW i z tego, że tak duża grupa studentów mogła odbyć zajęcia z zakresu technik histologicznych w miejscu, które jest jednym z najnowocześniejszych laboratorium histopatologicznych w Polsce. Liczymy na dalszą, owocną współpracę dydaktyczno – naukową

Przypominamy, że w ramach zawartego porozumienia z Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, umożliwiamy odbywanie zajęć praktycznych studentom kierunku lekarskiego z przedmiotu patomorfologia oraz techniki histologiczne.