Strona główna » Aktualności » Publikacja na łamach „Nature”

Publikacja na łamach „Nature”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że na łamach „Nature” (jednego z najlepszych i najbardziej szanowanych czasopism naukowych na świecie) został opublikowany artykuł pt. „DiagSet: a dataset for prostate cancer histopathological image classification”, w którym wykorzystano materiał badawczy lekarzy patomorfologów DIAGNOSTYKA Consilio.

Publikacja związana jest z prowadzonym w latach 2017-2020 przez DIAGNOSTYKĘ Consilio projektem „System automatycznej analizy i rozpoznawania obrazów histopatologicznych” współfinansowanym ze środków UE w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wyniki projektu były także prezentowane na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich.

Dziękujemy współpracującym z DIAGNOSTYKA Consilio dr. Bogusławowi Olborskiemu i dr. Marcinowi Żydakowi za wkład i zaangażowanie w powstanie artykułu.

Publikacja w „Nature” jest potwierdzeniem potencjału naukowego, ludzkiego, technicznego i organizacyjnego Spółek z Grupy Diagnostyka, a w szczególności DIAGNOSTYKI Consilio i DIAGNOSTYKI S.A. do prowadzenia projektów B+R.

Opisane w artykule rozwiązanie jest przygotowane do wdrożenia. Aktualnie Zarząd DIAGNOSTYKI Consilio prowadzi prace dotyczące implementacji wyników projektu do rutynowej pracy spółki.

Serdeczne gratulacje i podziękowania dla osób zaangażowanych w pracę nad projektem.