Strona główna » Słownik pojęć » Pobranie materiału cytologicznego do oceny mikroskopowej

Czym jest pobranie materiału cytologicznego do oceny mikroskopowej?

Pobranie materiału cytologicznego do oceny mikroskopowejbiopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) – wykonanie aspiracji materiału cytologicznego ze zmiany wyczuwalnej palpacyjnie wraz z wykonaniem rozmazu i jego utrwaleniem lub biopsja aspiracyjna cienkoigłowa celowana (BACC) – wykonanie aspiracji materiału cytologicznego ze zmiany wyczuwalnej palpacyjnie pod kontrolą technik obrazowych (ultrasonograficznych, radiologicznych, tomografii komputerowej) wraz z wykonaniem rozmazu i jego utrwaleniem, pobranie wymazów, zeskrobin, płynów.