Strona główna » Słownik pojęć » Cytologia płynna (LBC)

Czym jest cytologia płynna (LBC)?

Cytologia płynna, LBC (ang. liquid based cytology) – alternatywna do metody klasycznej (rozmazu) forma przygotowania próbek do badań cytopatologicznych, w której materiał komórkowy uzyskany od Pacjenta zawieszany jest w podłożu płynnym i nakładany na szkiełko podstawowe w postaci kropli zawiesiny.