Zespół


zespol2


Zespół Medyczny Diagnostyka Consilio stanowią doświadczeni lekarze patomorfolodzy:

Zespół 60 lekarzy patomorfologów, w tym:

6 lekarzy z tytułem profesora

24 ze stopniem dr n. med.

 

Kierownik Zakładu Patomorfologii

dr n. med. Agnieszka Nawrocka – Kunecka

 

Pracownia Cytodiagnostyki

24 diagnostów laboratoryjnych w tym 8 ze specjalnością cytomorfolog medyczny.

 

Rada Medyczna 

Przy ZOZ DIAGNOSTYKA Consilio działa Rada Medyczna, sprawująca zewnętrzny nadzór nad stosowanymi procedurami medycznymi w zakresach:

  • przygotowania preparatów mikroskopowych od pobrania materiału biologicznego do wytworzenia preparatu; diagnoz patomorfologicznych;
  • konsultacji przypadków trudnych diagnostycznie;
  • realizacji standardów wymaganych przez prawo lub inne regulacje.

Rada Medyczna jest forum wymiany informacji medycznej i organizacyjnej

Prace Rady Medycznej stanowią ważny element wewnętrznych i zewnętrznych systemów kontroli jakości, mających na celu zwiększanie efektywności procedur medycznych, w tym obiektywności diagnoz i ich zgodności ze standardami określanymi przez PTP (Polskie Towarzystwo Patologów) oraz standardami międzynarodowymi określanymi przez WHO (World Health Organization).

Jest to niezbędne przy wydawaniu diagnoz histopatologicznych, minimalizuje ryzyko błędów (również błędów przedlaboratoryjnych) oraz ma wpływ na podejmowanie przez lekarzy klinicystów właściwe decyzje terapeutyczne.