Laboratorium


laboratorium

Do wykonywania badań używamy następujących urządzeń:

 • Procesory tkankowe (4 próżniowe i próżniowo-ciśnieniowy VIP-6 SAKURA.) Najnowszej generacji urządzenia z zamkniętym obiegiem odczynników i powietrza gwarantujący prawidłowe przeprowadzenie fazy obróbki chemicznej materiałów tkankowych (wycinków).
 • Zatapiarki z modułowym systemem organizacji pracy – 4 szt. Umożliwiają utrwalenie materiału w parafinie i przygotowanie bloczka.
 • Mikrotomy MICROM – 5 szt. posiadające system transportu skrawków. Precyzyjne urządzenia pozwalające na krojenie wycinków tkankowych z ogromną dokładnością i nakładanie ich na szkiełka podstawowe. System transportu skrawków umożliwia odtworzenie tkanki jak na taśmie filmowej.
 • Barwiarki automatyczne PRISMA i LEICA) Gwarantują wysoką jakość i szybkość barwienia z wykorzystaniem kilku programów w tym samym czasie, z odciągiem i filtrem toksycznych oparów, przeznaczone do barwienia preparatów histopatologicznych i cytologicznych.
 • Zaklejarki automatyczne MICROM . i SAKURA. Zapewniają nakrywanie szkiełek podstawowych, zabezpieczając preparat przed uszkodzeniem i umożliwiając jego ocenę pod mikroskopem.
 • Drukarki kodów kreskowych i matrycowych do koszyczków oraz do szkiełek SAKURA – 4 szt.
  Drukowanie kodów kreskowych lub matrycowych szkiełkach preparatowych i na koszyczkach do materiału tkankowego, pozwalające na szybką identyfikację bloczków i szkiełek.
 • Cytowirówka Cytospin – Wirówka cytologiczna do osadzania płynnych materiałów tkankowych na szkiełkach preparatowych w postaci cienkowarstwowych preparatów komórkowych.
 • Mikroskopy OLYMPUS linii BX (szt.11), linii CX (szt.5), systemy mikrofotografii cyfrowej
  OLYMPUS DP-12 i DP-21. Mikroskopy badawcze i laboratoryjne z najnowszej generacji optyką UIS2 i system fotografii cyfrowej, umożliwiają rutynową i konsultacyjną ocenę preparatów.
 • BENCHMARK – 2 szt. – automatyczne aparaty do barwienia immunohistochemicznego preparatów
 • Unikatowy system informatyczny DIAGNOSTYKA CONSILIO z kodowaniem paskowym materiałów biologicznych, skierowań i kontenerów transportowych, umożliwiający rejestrację, przesyłanie elektroniczne danych i archiwizację materiału, bloczków, preparatów i wyników badań.

W Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO wykonujemy badania w lokalu dostosowanym do usług realizowanych przez Pracownię, z klimatyzacją i wentylacją oraz posiadającym wydzielone pomieszczenia: do przyjmowania materiałów biologicznych, do pobierania wycinków tkankowych, do przygotowania preparatów, do oceny mikroskopowej preparatów, archiwum do magazynowania i archiwizowania bloczków parafinowych z materiałem tkankowym, preparatów i pozostałej dokumentacji medycznej (skierowania, wyniki badań), do przechowywania (przez okres ok. 1 miesiąca do momentu utylizacji) materiałów biologicznych po pobraniu wycinków, serwerownię, pomieszczenia administracyjne oddzielną pracownię immunohistochemiczną.

Dostęp do każdej strefy tylko dla uprawnionych pracowników, z indywidualną elektroniczną i kartą dostępu.

Pracownia posiada systemy ochrony przeciwpożarowej oraz antywłamaniowy (stały monitoring przez 24h) a także system elektronicznej kontroli dostępu do pomieszczeń archiwum i serwerowni wyłącznie dla osób do tego uprawnionych. Codziennie wykonywany jest backup danych na drugi serwer oraz nośnik zewnętrzny.