Co nas wyróżnia?


co-nas-wyroznia

Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO jest jedną z największych prywatnych pracowni  histopatologicznych w Polsce.  Badania wykonuje zespół wysokiej klasy specjalistów przy użyciu najnowocześniejszej aparatury medycznej. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy unikatowy system kompleksowej obsługi logistycznej i informatycznej w zakresie rejestracji i przekazu elektronicznego danych.

System ten pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania.

Dla podstawowych badań histopatologicznych i cytologicznych wyniki są dostępne do 5 dni roboczych w systemie informatycznym DIAGNOSTYKA CONSILIO.

Wyniki są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza patomorfologa specjalisty (dwóch specjalistów w rozpoznaniach nowotworowych). Każdy wynik onkologicznie pozytywny jest podpisywany przez dwóch lekarzy specjalistów patomorfologów zgodnie z aktualnymi wytycznymi PTP.

Pracownia nasza wykonuje również badania immunohistochemiczne w pełnym zakresie z możliwością konsultacji specjalistycznych wykonywanych przez uznanych specjalistów z dziedziny onkologii.

Opracowane i stosowane w Zakładzie Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO procedury gwarantują wysoki poziom stawianych diagnoz przyczyniających się do podejmowania szybkich decyzji terapeutycznych, tak ważnych dla dalszego leczenia pacjentów.

Certyfikaty

Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA CONSILIO posiada następujące certyfikaty jakości:

 • licencje Polskiego Towarzystwa Patologów w pełnym zakresie obejmującym badania histopatologiczne, immunohistochemiczne, cytologiczne (cytologia aspiracyjna, cytologia złuszczeniowa), cytologicznych z szyjki macicy.
 • jest wpisany do rejestru Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
 • ISO 9001:2008 w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych
 • pozytywne opinie pokontrolne Ministra Zdrowia, NFZ, Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Gwarantujemy:

 • Wysoką jakość przygotowanych preparatów i prawidłowość wyników uzyskiwaną dzięki systemom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej
 • Udostępnienie systemów kodowania paskowego oraz kontroli pakowania i wysyłki materiałów tkankowych praktycznie eliminujących ryzyko popełniania błędów przedlaboratoryjnych.
 • Bezpieczeństwo przesyłanych elektronicznie danych i wyników badań dostępnych wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę (dostęp chroniony indywidualnymi loginami i hasłami)
 • Wycenę usług w zależności od przyjętego systemu rozliczeń za wycinek lub bloczek bez względu na liczbę przygotowanych preparatów mikroskopowych.
 • Ilość pobieranych wycinków i wykonywanych bloczków z materiałem tkankowym zgodną z obowiązującymi w histopatologii procedurami.
 • Konsultacje specjalistów w ośrodkach uniwersyteckich (Poznań, Wrocław, Warszawa, Szczecin) w wymagających tego przypadkach medycznych
 • Wysoką jakość przygotowanych preparatów i prawidłowość wyników uzyskiwaną dzięki systemom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej realizowanej przez niezależną Radę Medyczną